રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

ક્રેડીટ કાર્ડની કકળાટ

with 2 comments

ક્રેડીટ હિસ્ટ્રી વગર ક્રેડીટ કાર્ડ ન મળે અને ક્રેડીટ કાર્ડ વગર ક્રેડીટ હિસ્ટ્રી ન બને

… ક્રેડીટ કાર્ડ અને એની જરૂરીઆત વિષે આવતી કોઈક પોસ્ટમાં લખીશ, પણ હા એટલું ખરું કે અહિયાં ક્રેડીટ સ્કોર જીવન જરૂરી છે (welcome to the land of capitalism) !! અને હા, મારું પણ ક્રેડીટ કાર્ડ છેવટે માન્ય થયું ખરા 😉 😀

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

October 8, 2014 at 11:02 pm

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. વર્ણાનુંપ્રાસ અલંકાર 😉 [ Title ]

    નિરવ

    October 9, 2014 at 1:45 pm

  2. કેવી રીતે ક્રેડિટ કાર્ડ? મને તો હજીયે મળતું નથી 😉

    કાર્તિક

    October 13, 2014 at 12:25 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: