ઘર ઘર ની રામાયણ

* અહિયાં આગળ અત્યારે ઘર કરતાં ઘરવાળી શોધવી વધારે સહેલી લાગી 😉 પણ જ્યાં સુધી ઘર ન મળે ત્યાં સુધી કશુય નહિ 😀

* પચ્ચીસ ઓગસ્ટથી ક્લાસ ચાલુ થયા, અને પચ્ચીસ ઓગસ્ટે જ લેકચર ચાલુ થયાની પાંચ મિનીટ પહેલા મારું છ વર્ષ જુનું ડેલ લેપટોપે હાથ ઉપર કરી લીધા 😦

* બે વર્ષ પેહલાં પણ એજ હાર્ડવેર સમસ્યા આવી હતી, Dell XPS M1530માં ઘણાં સમયનાં વપરાશ બાદ મધરબોર્ડ પર થી BGA ચીપ નીકળી જાય એટલે એને ફરીથી ચોંટાળવી પડે, આ કાર્ય ને BGA Reflowing કેહવાય, પૂણેમાં તો માત્ર અઢારસો રુપયામાં કામ થય ગયું, પણ અહિયાં શું?

* અમેરિકામાં કે લગભગ વિદેશમાં બધે જ વસ્તુ બગડે તો ફેકી દેવામાં આવે છે, પણ મને આ લેપટોપ જોડે થોડો વધારે લગાવ હોવાથી મેં રીપેર કરાવવાનું નક્કી કર્યું.

* એક અરબી દુકાન મળી, જેણે મને એસ્ટીમેટ કાઢી કહ્યું કે મધરબોર્ડ જ રિપ્લેસ કરવું પડશે – તો ખર્ચો થશે આશ્રેય 140 ડોલર. થોડું બાર્ગેનિંગ કરાવ્યા બાદ એને મધરબોર્ડ, ફેન, અને સ્ક્રીન પણ રિપ્લેસ કરી આપવા મનાવ્યો. મન અને ખિસ્સું મોટું રાખીને લેપટોપ રીપેર કરવા આપી દીધું.

* ઘરનાં કઈ ઠેકાણાં ન હતા, ત્યાં સુધી જામનગરના મિત્ર જોડે જ રહેતો હતો. લગભગ ત્રીસ – ચાલીસ ઘર જોયા કે વાત કરી, કોઈકને વિધ્યાર્થી જોડે વાંધો તો કોઈકને ત્યાં માંકડ (bed bugs) ની તકલીફ, તો કોઈક ઘર બજેટ બહાર તો કોઈક ઘર ગામની બહાર.

* મહા મુશેકલી બાદ એક સરસ ઘર મળ્યું જ્યાં બધું જ યોગ્ય હતું, તો ફરી સામાન ફેરવવાની માથાકૂટ અને ઉપરાંત કોલેજ ચાલુ થય ગઈ અને લેપટોપ પણ બંધ. અલગ ટાઇમ ઝોનને કારણે ઘણી વાર મમ્મી જોડે પણ વાત કરવાનો સમય ન મળતો.

* …….. અભ્યાસ, લેકચર અને માણસોની વાતો આવતી બ્લોગ પોસ્ટમાં 😉

ઘર ઘર ની રામાયણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s