ભારતમાં થી છેલ્લી પોસ્ટ

* છેલ્લો મહિનો, છેલ્લું અઠવાડિયું, છેલ્લા દિવસો અને હવે આવ્યો જામનગરમાં છેલ્લો રવિવાર 🙂

* જામનગર જ્યારે તેનો 475મો સ્થાપના દિવસ ઉજવી રહ્યું છે ત્યારે હું 75 કિલોની બેગો ભરવામાં પડ્યો છું 🙂

* મંગળવારે રાજકોટ – મુંબઈ – નેવાર્ક ખાતેની એર ઇન્ડિયામાં (હા, એર ઇન્ડિયા !!!!!!!) ઉડાન છે.

* …. તો આ હતી ભારતમાં થી છેલ્લી પોસ્ટ 😉 હવે મળીશું અંકલ સેમને ત્યાંથી 😀

 

 

નોંધ : આ પોસ્ટ લખનાર, મિત્રતાને ઉજવવા માટે કોઈ ખાસ દિવસમાં માનતો નથી.

ભારતમાં થી છેલ્લી પોસ્ટ

2 thoughts on “ભારતમાં થી છેલ્લી પોસ્ટ

  1. આવજો અને પાછા આવજો 🙂

    ખુબ સારી યાદો / પોસ્ટ્સ / ફોટોઝ / અનુભવો લેતા આવજો .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s