ગાય વિથ ગ્રીન પેન્ટ્સ

* જ્યારે શહેરમાં, ભડકીલો લીલાં રંગના, અને ચામડીને તો કસી કસીને એવા ચોંટેલા કે તમને જોઇને પણ પરસેવા છુટી જાય એવા પેન્ટ પહેરલા છોકરાઓ અને એ જ રીતે પિંક વેલવેટનાં પેન્ટ પહેરેલી છોકરીઓ જોવા મળે ત્યારે વહેલામાં વહેલી તકે શહેર છોડવાના એંધાણ નજરે ચળી જાય. ખબર નહિ અહિયાં લોકોની ડ્રેસિંગ સેન્સને શું થય ગયું છે. :-/

* હવે જામનગરમાં થોડો વધુ સમય પસાર થય ગયો છે, તો ચાલો હવે આવતું અઠવાડિયું મુંબઈ ભમવામાં આવશે 😉

ગાય વિથ ગ્રીન પેન્ટ્સ

6 thoughts on “ગાય વિથ ગ્રીન પેન્ટ્સ

  1. તેમને ગ્રીન ગોબ્લીન કહી શકાય અને તેણીઓને પિંક પેન્થર 😉

    મારું ચાલે તો હું આખો દિવસ નાઈટ ડ્રેસ’માં ઘૂમ્યા કરું !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s