રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

પાવર નેપ

with 2 comments

દરરોજ બપોરે ૨ થી ૫:૩૦ જો ઊંઘવામાં આવે તો તેને પાવર નેપ કહી શકાય ❓ 🙄

હવે જામનગરનો અસલી રંગ ચડ્યો લાગે છે 😉

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

April 5, 2014 at 6:43 pm

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. એને સુપર પાવર નેપ કહી શકાય! 🙂

    કાર્તિક

    April 5, 2014 at 6:46 pm

  2. નેપ માટે કિન [ keen ] લોકો’ને નેપ’કીન કહી શકાય 😉


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: