રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

ગુડબાય 2013

with 2 comments

* લગભગ 2 મહિના બાદ કૈક લખી રહ્યો છું.

* 2013 એકંદરે સારું વર્ષ રહ્યું.

* છેલ્લાં થોડા સમય થી થોડી નવા જૂની ચાલી રહી છે. ખરા સમય આવા પર વધુ કહેવામાં આવશે 😀

* આ વર્ષમાં કળવા/મીઠાં લોકોનાં કળવા/મીઠાં અનભવો થયાં.

* અમદાવાદમાં જેમ 31 ડીસેમ્બર નજીક આવે એમ પોલીસનું ચેકિંગ અને કોઈના ખાલી ફ્લેટ માટેની શોધ વધી જાય 😉

* આપણા માટે તો દિવાળી પછી જ નવું વર્ષ ચાલું 🙂

* આશા છે કે આવતી 31 ડીસેમ્બર ન્યુ યોર્ક શહેર કે અંકલ સેમમાં બીજી કોઈ જગ્યાએ ઉજવવા મળે B-) 😀

* 2014 માં નિયમીત બ્લોગ લખવાનું રાખીશ – આને ન્યુ યર રીઝોલ્યુશન ન માનવું !!

* બાકી 2013 નાં અંતે પણ મારા બુલેટની પાછલી સીટ ખાલી જ છે 😀 😉

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

December 31, 2013 at 5:58 pm

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ફ્લીકર’માં ઓળો જોઇને મોઢામાં પાણી આવી ગયું 🙂 મમ્મી’ને ટહેલ નાખવી પડશે . . .

    અને પાછલી સીટ વિષે સાન્તા પાસે વિશ માંગી લેવાય ને 😉


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: