હોંગ કોંગ નિરીક્ષણો

* હોંગ કોંગમાં લગભગ 10 દિવસ થય ગયા છે અને સારું એવું રખડ્યા બાદ થોડા ઘણાં નિરીક્ષણો !!

* એશીયાનાં મોંઘા માં મોંઘા શહેરોમાં નું એક !! હું ન્યુ યોર્ક, ડી સી અને ફિલાડેલ્ફીયા પણ ફર્યો છું તેમ છતા મને હોંગ કોંગ મોંઘુ લાગે છે 😀 .

* અહિયાંનાં લોકોને મોબાઇલ અને ટેબ્લેટ પ્રત્યે બહુ પ્રેમ હોય છે, 24 કલાક માથું નીચું ને નીચું જ હોય !!!

* અહિયાં લોકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પોતાની જ ભાષામાં કરે છે \m/ જેથી બધા લોકો તેનો સારો ફાયદો લઇ શકે.

* પુરુષોને મહિલાઓ જેવા પર્સ લટકાવવાની ટેવ છે 😛

* અહિયાં કદાચ 1 x 1 મીટરનો ટુકડો પણ એવો નહિ હોય કે જ્યાં પ્રોટેક્ટેડ કે અનપ્રોટેક્ટેડ વાય ફાય ન પકડાય 😉

* એમ. ટી. આર કે સબવે માં એટલો સમય ન બગડે જેટલો સમય તમારે રસ્તો ક્રોસ કરવામાં જાય !!

* અહિયાંનાં રહેવાસીયો કોઈ ઘરે રસોઈ કરવામાં નથી માનતા, બપોર હોય કે સાંજ બધા બારે જ ખાય.

* અહિયાં સ્ટારબક્સ કરતાં રોલેકસ અને ટેગ હ્વેરનાં શો રૂમો વધારે છે અને ડુપ્લીકેટ રોલેકસ પણ કિલોના ભાવે મળે 😉

* અહિયાંની છોકરીયો ખુબ જ સ્ટાઈલ અને ફેશન conscious છે, કોઈ પણ મેકપ કર્યા વગર બહાર ન નીકળે.

* ચીની છોકરીયોનાં શોર્ટ્સ કે સ્કર્ટની લંબાઈ આપણાં બોકસર્સ કરતાં પણ ટૂંકી હોય છે 😀 😉 :* .

* વધુ નિરીક્ષણો આવતી પોસ્ટમાં 😀

હોંગ કોંગ નિરીક્ષણો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s