હોંગ કોંગ દિવસ 3, 4

* ગઈ વિકીમેનીયા વખતે હું ન્યુ યોર્ક શહેરની ટોચ પર ગયો હતો એટલે કે રોકફેલ્લ્ર પ્લાઝા પર નાં 80 માં માળે, તો શું? તો, આ વખતેની વિકીમેનીયામાં હું હોંગ કોંગમાં 100માં માળે ચડ્યો 😉

*લીફ્ટ પહેલા માળે થી સો માળ પર માત્ર 60 સેકન્ડમાં પહોંચે 😮 .

* અમે સાંજના સમયે સુર્યાસ્ત પહેલા ગયેલા એટલે સમગ્ર હોંગ કોંગ નો સારો નજરો જોવા મળ્યો.

* સ્કાય 100 ખુબ જ વિશાળ અને અદ્ભુત છે, તેમાં આવેલા મોલમાં લુઈ વુટોન, જીમ્મી શું, ડી બીયર્સ, ટોડસ જેવા પ્રખ્યાત ડીઝાયનરોનાં શો રૂમો છે !!

* વિકીમેનીયા એટલે કે ભારી મુસીબત વાળું કામ, કયા કાર્યક્રમ કે સેશનમાં જવું તેમાં ગુંચવાય જવાય અને ચારેય બાજુ બુદ્ધીશાળી જીવોનાં ટોળા ઉભરાતા હોય.

* આજે કાર્તિક, અલોલીતા, રુના, સંથોશ અને તેની પત્ની સાથે મોન્ગ કોક ફરવા ગયા.

* ફોટાઓ પાડ્યા છે પણ અપલોડ કરવાનો સમય નથી, તેમ છતાં થોડા ઘણા ફોટાઓ ફ્લીકર અને ઇન્સટાગ્રામ પર નજરે ચળી જશે 😉

* હોંગ કોંગ એક એવું શહેર છે જ્યાં બધા જ લોકો માથું નીચું ઘાલીને ચાલે 😉 એટલે કે બધા જ લોકો મોબાઇલ પર ચોટેલા હોય અને ચાલતા હોય એટલે તમારે જ બચીને ભટકાયા વગર નીકળી જવાનું.

હોંગ કોંગ દિવસ 3, 4

3 thoughts on “હોંગ કોંગ દિવસ 3, 4

  1. અમે હોંગકોંગી છોકરાઓની ખુબ મજાક કરીએ. તેઓ મૅકઅપ કરવામાં સારો એવો સમય લગાડે અને જેન્ટ્સ પર્સ (વૉલેટ નહી) સાથે રાખવાની તેમની ખાસિયત છે. પણ એકેય હોંગકોંગી છોકરો સ્વભાવ મુજબ સ્વિકારશે નહીં 🙂

      1. પાક્કા આંકડાઓ તો હજુ થોડા સમય પછી આવશે, પણ પ્રમાણમાં મહિલાઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s