રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

ડ્યુટી ફરી થેપલા

leave a comment »

*ઘણાં સમય બાદ લખું છું.

*મુંબઈ એરપોર્ટ પર ડ્યુટી ફ્રીમાં આંટા મારી ઘરે થી લાવેલા થેપલા આરોગું છું.

*આના પછીનું મુકામ હોંગ કોંગ વાયા દિલ્લી 😉

*તો મિત્રો હોંગ કોંગ દિવસ શૂન્ય માટે તૈયાર રહેજો 😀

*અને હાઁ, ડ્યુટી ફરી નામ માત્ર નું ડ્યુટી ફરી છે, બાકી તો કિંમત કરતા બમણા ભાવ 😀

*હવે પછીની પોસ્ટ હોંગ કોંગ થી 😉 \m /

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

August 5, 2013 at 7:01 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: