આપણું અમદાવાદ

*આ પોસ્ટ તમે વાંચી રહ્યા હશો ત્યારે તો હું ચોટીલા કે લીંબડી આસ પાસ મારા બુલેટ પર અમદાવાદનો રસ્તો કાપતો હઈશ 😀 .

*અને હવે એમ સમજોને કે લગભગ એક આખું વર્ષ અમદાવાદમાં જ રહેવાનું છે 🙂 એટલે રોડ ટ્રીપને લાગતી વળગતી આ કદાચ છેલ્લી પોસ્ટ હશે 😉 .

*અત્યારે તો જિંદગીમાં ન ધારેલી વસ્તુઓ થય રહી છે, અમદાવાદ શું કામ જઉં છું તેની વિગતવાર ચર્ચા પછીની કોઈક પોસ્ટમાં કરીશ પણ એક વસ્તુ ખરા કે જિંદગીની એક ઈચ્છા પૂર્ણ થવા જઇ રહી છે અને બીજી ઈચ્છા સહેજ વિલંબિત થય રહી છે 😀 .

*ઘરે આવ્યાને હજુ પંદર દિવસ જ થયા કે ફરીથી ઘર છોડવાનો સમય આવ્યો 😦 પણ અમદાવાદ આપણું મનગમતા શહેરોમાં નું એક શહેર છે.

*ચાલો તો જામનગરથી આ મારી છેલ્લી પોસ્ટ, હવે પછી મળીશું અમદાવાદમાં 🙂 .

*અમદાવાદમાં જિંદગીની એક નવી શરૂઆત થવા જઇ રહી છે, જોઈએ આપણું અમદાવાદ આપણાં માટે કેવુક ફળે છે 😉 .

આપણું અમદાવાદ

One thought on “આપણું અમદાવાદ

  1. all the best ….
    I m sure Ahmedabad …I mean Amdavad has a lot for a cool person like you.
    Rock it…

    Let the Thump of the bike roar on the Streets of Amdavad also.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s