જામનગર ટ્વીટપ

*ગઈ કાલે સાંજે એકાએક ટ્વીટપ પ્લાન કર્યું.

*મને ગણીને ચાર લોકો આવ્યા હતા 😀 શ્વેતા, પાર્થ અને હર્ષ.

*પાર્થ અને હર્ષ તો ઝેવિયર્સનાં મિત્રો તેઓને તો પહેલા મળેલો પણ શ્વેતા સેન્ટ આન્સની ઘણાં સીનીયર બેચની પાસ આઉટ છે તેને પહેલી વાર મળ્યો, મજા આવી.

*પાર્થ અને મારા વચ્ચે તો ઓપન સોર્સ ની દુનિયા કોમન છે એટલે ચર્ચા હરી-ફરીને કોમ્પ્યુટરને લાગતી વળગતી, તો વળી હર્ષ પણ તબીબીનો વિધ્યાર્થી છે પણ ટેકનોલોજી અને વેબનો શોખીન છે એટલે બહુ વાંધો ન આવે પણ અમારી વાતો પરથી શ્વેતા કંટાળી હોય તેવું લાગતું હતું 😀 પણ ઘણાં સમયે વાતો કરવાની મજા આવી 🙂

*નવા ખુલેલા ધ ચોકલેટ હેવનની મુલાકાત લીધી હતી, કોલ્ડ કોફી (પાણી વાડી :-o) પીધા બાદ પૂણે દુર્ગાની યાદ આવી ગઇ :-/

*ટ્વીટપ બાદ એક મિત્રની પાર્ટી ડોમિનોઝમાં હતી.

જામનગર ટ્વીટપ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s