પુણેમાં છેલ્લા દિવસો

*પુણેમાં કાયદેસર રીતે છેલ્લી થોડી રાતો જ બચી છે. ચાર થી પાંચ વર્ષનો સમય તો જાણે ચપટીમાં પસાર થય ગયો હોય તેવું લાગે છે. કશુંય કરીને પણ કઈ ન કર્યું હોય તેવું લાગે છે.

*સ્થળાંતર જિંદગીમાં બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે, હવે ફરીથી જયારે જામનગર કે ઘરે પરત થવાનો સમય આવ્યો છે ત્યારે લાગે છે કે પુણે મીસ તો નહિ કરું ને? પહેલા તો હું બધાને કેહતો જ કે એક વખત પુણે છોડું પછી કોઈ દિવસ આ જગ્યાને યાદ નથી કરવાનો અને આ છેલ્લા દિવસો ની હું ઘણા સમય થી રાહ જોતો હતો અને ખુબ ઉત્સાહિત હતો પણ જેમ જેમ છેલ્લો દિવસ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે લાગે છે કે અહી તો મારું કમ્ફર્ટ ઝોન બની ગયેલું અને કમ્ફર્ટ ઝોન છોડવું તે ખરે ખર અઘરું કાર્ય છે !!! પુણે એ છેલ્લા ચાર વર્ષમાં બાવીસ વર્ષ ની જિંદગીનાં સૌથી આકરા બોધ પાઠ શીખવ્યા છે, હવે જોઈએ કેટલા આગળ અને ક્યાં જઈએ.

*પુણે નું કે એના જેવું ખાવા પીવાનું 😉 તો જામનગરમાં કદાચ કોઈ દિવસ નહિ મળે પણ વાર તહેવારે અમદાવાદ કે રાજકોટની મુલાકાત લેવાનું થશે જ 😀

*અહી બનેલા અમુક મિત્રો તો કદાચ આખી જિંદગી ન ભૂલી શકું અને અમુક ને તો પુણે છોડ્યા બાદ બીજા જ દિવસે ફેસબુક પરથી પણ અન્ફ્રેન્ડ કરી દેવામાં આવશે 😛 !!

*આગળ શું કરવું એ હજુ બહુ ખબર નથી પણ પહેલા તો ભારત ગણરાજ્યની બેકારીમાં અમુક ટકાનો વધારો કરાવવો એ તો નક્કી જ છે 😀

*પુણે છોડતા પહેલાં વધુ એક પોસ્ટ લખીશ અને તેમાં થોડા એકરારો પણ થશે 😉 તો આ પોસ્ટ પુણેમાં છેલ્લી ત્રણ રાત્રીનાં નામે !!

પુણેમાં છેલ્લા દિવસો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s