રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

સુસ્ત જામનગર

with one comment

જામનગરમાં રહીને અને ઘરે કેરી દાબીને એટલી સુસ્તતા આવી ગઈ છે કે ….. 😀

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

May 13, 2013 at 12:15 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] મુંબઇને પણ બીજા શહેરોની સુસ્તતાનો ચેપ લાગ્યો લાગે છે. પ્લમ્બર્સ, […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: