વિકીમેનીયા 2013 હોંગ કોંગ

*કહેવાની જરૂર તો નથી, ઘણા બધા લોકો કદાચ જાણી તો ગયા જ હશે, તો પણ અજાણ્યા લોકો માટે –> આ વર્ષે મને વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિકીમેનીયા ખાતે હાજર રહેવા માટે મને સ્કોલરશીપ મળી છે 😀

*અને વિકીમેનીયા 2013 આ વર્ષે હોંગ કોંગ ખાતે છે 😉

*વિકીમેનીયા એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ છે જેમાં વિકિપીડિયાનાં કર્મચારિયો અને સ્વયંસેવકો ભેગા થાય અને અલગ અલગ વિષયે વાતો થાય અને કાર્યક્રમો વિષે ચર્ચા થાય.

*અને દર વર્ષ ની જેમ ફાઉન્ડેશને આ વર્ષે પણ સ્વયંસેવકો માટે સ્કોલરશીપ રાખેલ જેમાં છેલ્લા રાઉન્ડમાં આશ્રેય 700 અર્જીયો પહોંચી અને એમાંથી 120 ની પસંદગી થય.

*કાર્યક્રમ 7 થી 12 ઓગસ્ટનો છે, વિઝાની કોઈ ચિંતા નથી 😉

*વિકીમેનીયા 2012 માણવામાં થોડી ઘણી નાની ભૂલો થય હતી, એની આ વખતે કાળજી રાખવામાં આવશે અને હોંગ કોંગ પણ વ્યવસ્થિત રીતે સ્માર્ટ ફોનની મદદથી ખુંદવામાં આવશે 😀

*જો તમે કોઈ હોંગ કોંગ વિષે જાણતા હોવ તો અચૂક લખજો અને આમેય હું તો હોંગ કોંગ દિવસ 0 થી શરૂઆત તો કરીશ જ 😉

વિકીમેનીયા 2013 હોંગ કોંગ

4 thoughts on “વિકીમેનીયા 2013 હોંગ કોંગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s