રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

અંત ની શરૂઆત

leave a comment »

*આજનો દિવસ અને તારીખ 04/04/13 મારા કેલેન્ડર પર માર્ક કરવામાં આવશે 🙂

*આજે એક અંત ની શરૂઆત થય ગઈ છે !! 🙂

*થોડા અંગત કારણોસર અહિયાં બધી વસ્તુના ખુલાસા નહિ થાય 😀 પણ થોડા અંગત મિત્રો અને જે લોકો મને ટ્વીટ્ર પર ફોલો કરે છે તેઓને કદાચ ખબર પડી જશે !! 😉

*પૂણે વૈશાલી રેસ્ટ્રોમાં એસ.પી.ડી.પી નો ભાવ વધીને સાઈંઠ રુપયા થય ગયો છે … 😮 અને જર્મન બેકરી ખુલવાના કોઈ ઠેકાણા નથી 😦

*અને અંતે –> A bitter start is nearing its sweet end (hopefully) 🙂 !!!

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

April 4, 2013 at 9:34 pm

Posted in અંગત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: