વીકી લવ્ઝ પબ્લિક આર્ટ

*આજે એક સારા સમાચાર મળ્યા. વિકિમીડિયા સ્વીડન ચેપ્ટર અને યુરોપીયાના દ્વારા આ વર્ષે એક વીકી લવ્ઝ પબ્લિક આર્ટ નામક ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા થવાની છે. અને હું તેની આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યુરીનાં પાંચ સભ્યોમાં નો એક સભ્ય છું. 😀

*આ વર્ષે ભારત આ સ્પર્ધામાં ભાગ નહિ લઇ શકે કારણ કે આપણી પાસે એવું કોઈ પબ્લિક આર્ટને ઓળખ આપતું સંગ્રહ કે ડેટાબેઝ નથી, જે ખરેખર દુખદ વાત છે.

*જ્યુરીમાં પાંચ લોકો હશે અને અમારું મોટા ભાગે કામ છેલ્લા રાઉન્ડમાં પહોંચેલા ફોટાઓમાં થી સર્વશ્રેષ્ઠ ફોટો નક્કી કરવાનું હશે. જ્યુરીનાં પાંચમાં ના ત્રણ સભ્યો નક્કી થય ગયા છે, બાકીનાં બે પણ જલ્દી થય જશે. નવા લોકો સાથે કામ કરવાની મજા આવશે અને ઘણું શીખવા પણ મળશે.

*વધુ વાતો આવતી પોસ્ટમાં !!! 🙂

વીકી લવ્ઝ પબ્લિક આર્ટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s