રંગીલો ગુજરાતી, રંગીલી દુનિયા !!

રંગીલું જગત !!!

થેન્ક્સ ટુ બી.એસ.એન.એલ

leave a comment »

*આ પોસ્ટ લખી રહ્યો છું ત્યારે હું Bsnl નો આભારી છું. ઘરે પહોંચ્યાની સાંજે જ તેમની અમૂલ્ય સેવાથી વંચિત થય ગયો હતો 😀 એક ઈન્ટરનેટ વ્યસની હોવાને કારણે તરત જ કમ્પ્લેન નોંધાવી અને થોડી જ મીનીટોમાં ઘરનો ફોન પણ બંધ થયો !!!

*લગ્નોમાં વ્યસ્ત હોવાથી 2 દિવસ બાદ તેમના અધિકારીયોને ફોન કરી ચીમકી આપી ત્યારે તેમની અમુલ્ય સેવાઓ ફરીથી ચાલુ થય.

*આવતી પોસ્ટમાં હવે જામનગર વિષે થોડી ઘણી વાતો કરીશું.

*પણ અત્યારે તો બી.એસ.એન.એલનો આભાર !!!

Advertisements

Written by Rangilo Gujarati

February 9, 2013 at 4:11 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

મારો બગીચો

મારા અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું..

વાંચનયાત્રા

મારું વાંચન

Mount Meghdoot

Raining in the knowledge street

nirav says

A Journey through Books & Movies . . !

પટેલ પરિવાર

બ્રિસ્બેન, ઓસ્ટ્રેલિયાથી પટેલ પરિવારની અલપ ઝલપ

રખડતાં ભટકતાં

નવાં સ્થળો અને અનુભવની વાતો

planetJV

colorful cosmos of chaos

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

%d bloggers like this: