ગોઆ

*આવતી કાલે મારી પશ્ચિમ ભારત પ્રવાસનો નો ગોઆનો તબક્કો ચાલુ થવાનો છે.

*અને ના, હું ફરવા કે રખડવા નથી જતો :D, બીટ્સ પીલાની ગોઆ સંસ્થાએ તેમના ટેકનીકલ ફેસ્ટ ક્વોર્ક 2013 માટે વિકિમીડિયા ભારતની સહાયતા માગી છે તેથી સ્વૈછિક રીતે હું અને અમદાવાદનો મિત્ર કોનારક રત્નકાર ત્યાંના વિધ્યાર્થીયોને વિકિપીડિયા વિષે થોડું ઘણું ટેકનીકલ જ્ઞાન આપવા જય રહ્યા છે !!

*મારી 21 વર્ષીય જિંદગીમાં પુણેથી દક્ષિણમાં અને ખાસ કરીને ગોઆની પ્રથમ મુલાકાત હશે, ગોઆ વિષે ખુબ સાંભળ્યું છે, ત્યાં જઈને જ ખબર પડશે કે ગોઆ ખરેખર શું છે? સવારથી સાંજ તો કદાચ ઇડીયટ બોક્ષ (લેપટોપ) સામે જ નીકળશે પણ સાંજ પછી બીટ્સની આજુ બાજુ જેમકે વાસ્કો અને મડગાઓના થોડા ઘણા સમુદ્રી કિનારાઓ જોવાની ઈચ્છા છે.

*આપ કોઈ ગોઆ વિષે વધુ જાણતા હોવ તો અહિયાં શેર કરવા વિનંતી, અથવા ક્વોરા પરના અમુક પ્રશ્નોત્તર થી અને વિકીવોયાજની મદદ થી ગોઆ ખુન્દવામાં આવશે 😀

*હવે પછીની બ્લોગ પોસ્ટ ગોઆ થી 🙂

ગોઆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s