વર્ડકેમ્પ બરોડા દિવસ 1

*આજ નો દિવસ પ્રમાણમાં ઘણો સારો હતો. ખાલી વર્ડકેમ્પની શરૂઆત ધાર્યા કરતા એક કલાક મોડી ચાલુ થય !!

*રાહુલ બેન્કરે આયોજન ખુબજ સરસ કરેલું અને વ્યવસ્થાઓ પણ ઘણી સારી હતી. વર્ડપ્રેસ વિષે ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને ઘણાં સરખા લોકો જે વર્ડપ્રેસનાં આધારે કમાય છે તે લોકોને મળ્યો અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ થય.

*ઈન્ટરનેટ માર્કેટિંગ, એડ સેન્સ, એફીલેટેડ માર્કેટિંગ, વ્યાવસયિક બ્લોગ અને બ્લોગરો વિષે ખુબ જ ચર્ચાઓ થવાથી કોઈક નવી દુનિયાનો જ પરિચય થયો 😀 !!

*સૌરાષ્ટ્ર થી ઘણા બ્લોગરો આવેલા, ઘણા સમયથી જેમને હું વાંચતો હતો તેવા અશ્વિન પટેલ સાથે પણ મુલાકાત થય.

*ઘણા બધા લોકો સાથે આજે વિકિપીડિયા વિષે ચર્ચા થય, ઘણા લોકોનો ઉદેશ્ય સ્પેમ્મીંગ માટે અને પૈસા કમાવા માટે વિકિપીડિયાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે હતો. તે લોકોને વિકિપીડીયાના અમુક તથ્યો સાંભળીને નવાય લાગી. વર્ડકેમ્પમાં મારી રજૂઆત કાલે છે, જોઈએ હવે શું થાય !!!

*સાંજે જામનગરથી સેન્ટ ઝેવિયર્સની મિત્ર સ્તુતિ મેહતા જે અહિયાં ડેન્ટલ નો અભ્યાસ કરી રહી છે તેને લગભગ પાંચ વર્ષ બાદ મળ્યો. સેન્ટ ઝેવિયર્સ અને જામનગર પર ખુબ બધી વાતો કરી, કોઈ પણ જામનગરનું વ્યક્તિ કોઈક અજાણ્યા શહેરમાં મળે અને જે વાતો થાય તે ખુબ અનોખી હોય છે.

વર્ડકેમ્પ બરોડા દિવસ 1

2 thoughts on “વર્ડકેમ્પ બરોડા દિવસ 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s