ઇન્ડો-જર્મન મેળો 2012

*છેલ્લું અઠવાડિયું ખુબજ વ્યસ્ત રહ્યું, દરરોજ સાંજે એકલો 😀 ઇન્ડો-જર્મન મેળામાં ચાલ્યો જતો. ખુબ ફોટાઓ પાડ્યા. કોન્સર્ટ સારા થતા પણ અમુક બેન્ડોનાં તો નામ પણ નહોતા સાંભળ્યા, પણ સ્ટેજ ની બરોબર આગળ ઉભા રહીને શો માણવાની ખુબ મજા આવે.

*એક દિવસ કોઈક ડ્યુઅલીસ્ટ ઇન્ક્વાયરી નામક ઈલેક્ટ્રોનિક મ્યુઝીક વાળો આવેલ, જરાય મજા નાં આવી, એક મેકબુક એર લઈને અને ડીજે કન્સોલ લગાવીને ઢીંચક ઢીંચક કર્યે રાખે એને પણ કંઈ મ્યુઝીક કહેવાય? તે છતાં એ દિવસે પુણેના યુવા યુવતીઓ ખુબ ઉમટી પડેલા અને તે લોકોને તો એક-એક ઈલેક્ટ્રોનિક મ્યુઝીકની એક એક બીટ આવડતી હતી 😮 !!

* ગઈ કાલે ઇન્ડ્ય્ન ઓશિયન આવેલ. ખુબજ લોકો આવી પડેલા (મફતમાં શો જોવા મળે તો કોણ ન આવે). એટલે શો ચાલુ થયા ને થોડી વાર પહેલા મુખ્ય પ્રવેશદ્વારો બંધ કરી દીધા. મેં તેના ઘણા બધા ગીતો સાંભળેલા, ભારતમાં કદાચ આનાથી સારું ઈન્ડી રોક ફ્યુઝન વાળું કોઈ બેન્ડ નહિ હોય. ધાર્યા હતા તે બધા ગીતો તેમણે ગાયા. “જીની રે જીની”, “માયા”, “માં રેવા” ગીતો ગાયા અને “કન્દીસા” અને “બંદે”એ તો બધાને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. ખુબજ સરસ ગાયન અને વાદન.

*કોન્સર્ટના ફોટાઓ ટ્રીપલ ટ્રબલ, શાયર એન્ડ ફન્ક, ઇન્ડીયન ઓશિયન.

*હમણાં થોડા દિવસથી એક મેલિંગ લીસ્ટ પર એવી વાતો ચાલે છે કે યુરોપ થી થોડા વિકીપીડ્યનો ઓગસ્ટમાં વિકીમેનીયા માટે હોંગ કોંગ ટ્રેન દ્વારા જવા માગે છે !!!! તે લોકોની વાતો સાંભળીને તો મને પણ આ રોમાંચક સફર પર જવાની તીવ્ર ઈચ્છા થય છે અત્યારે તો, એના માટે ઈન્ટરનેટ પર થોડું ઘણું રીસર્ચ પણ ચાલુ કરી દીધું છે, જોઈએ હવે શું થાય !!!

ઇન્ડો-જર્મન મેળો 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s