પતંગિયા

*મારા US પ્રવાસમાં મેં વોશીન્ગ્ટન ડી સી સ્થિત સ્મિથસોનિયન સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધેલ, સ્મિથસોનિયન એટલે સંગ્રહાલયોની દુનિયામાં કદાચ સૌથી મોટું નામ !!! અને વોશીન્ગ્ટનમાં તો સ્મિથસોનિયનના એટલા મોટા ને વિશાળ ને અદ્ભુત સંગ્રહાલયો કે કદાચ 1 અઠવાડિયું પણ દરરોજ એક એક મ્યુઝીયમનાં એક એક ઓરડા જોવા જૈયે તો પણ 2-3 મહીને આખું સ્મિથસોનિયન જોઈ શકાય, સ્મિથસોનિયન માં કોઈ પણ પ્રકાર નો પ્રવેશ દર હોતો નથી, પણ અંદર અમુક એક્ઝીબીશન જોવા હોય તો ક્યાંક વ્યાજબી દર હોય છે.

*સ્મિથસોનિયનનાં મ્યુઝીયમ ઓફ નેચરલ હિસ્ટ્રીમાં એક લાઈવ બટરફ્લાઈ પાર્ક છે, તેનો પ્રવેશ દર માત્ર $6, એક સરસ મજાનો નાનકડો માનવ નિર્મિત બોટેનીક્લ ગાર્ડન, અને તેની અંદર લગભગ 50 જાતના પતંગિયાઓ. તેની અંદર ફરતા ફરતા મારી લગભગ 2 કલાક ક્યાં નીકળી ગયી ખબર પણ નાં પડી અને કોઈએ મને બહાર જવાનું કહ્યું પણ નહિ, તેની અંદર મેં ઘણા બધા ફોટાઓ પાડ્યા, જે મેં મારા ફ્લીકર સેટ પર શેર કર્યા છે.

*કોઈ પણ લેપીડોપટેરિસ્ટ (lepidopterist) માટે આ જગ્યા સ્વર્ગથી ઓછી નથી, અંદર જતાજ ખુબજ અદ્ભુત માહોલ બની જાય છે, જેમાં પતંગિયાઓને અનુસાર તાપમાન, ભેજ, ખોરાક, વાતાવરણ માનવ સંચાલિત ઉપકરણો કરે છે!!

*મારા સાધનો હતા નીકોન ડી3100 અને ટેમ્રોન નો 70-300 એમ-એમ લેન્સ.

પતંગિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s