અ વોક ટુ રીમેમ્બર

*આજે ઘણા સમય બાદ, જોવાનું બાકી રહી ગયેલું મુવી અ વોક ટુ રીમેમ્બર જોઈ કાઢ્યું. ફિલ્મ સારું છે, પણ અફસોસ કે લવ સ્ટોરી કે પ્રેમ કથા છે. ખબર નહિ આપણને કોઈ દિવસ આવો પ્રેમ થશે કે નહિ? થશે તો ક્યારે થશે? જીંદગીના લગભગ 20 વર્ષ તો પુરા થય ગયા 😛 અને જો થાય તો સામે વાડી ને કેન્સર નાં હોવું જોઈએ. શેન વેસ્ટ નો અભિનય આપણને ગમ્યો.

*આવતી કાલે 31 December છે, અત્યાર સુધી તો કોઈ પ્લાન નથી, પણ પછી હોસ્ટલમાં તો બધુ જ છેલ્લી ઘડીએ નક્કી થાય.

અ વોક ટુ રીમેમ્બર

2 thoughts on “અ વોક ટુ રીમેમ્બર

  1. Ronak Rathod says:

    તમારી લેખનની છટ્ટા મને ગમી .. આવી જ રીતે લખતા રહો તેવી મારી શુભેચ્છા .. જીવનમાં પ્રેમ તો જ્યારે આવશે ત્યારે પણ, good to know that you are thinking on these lines .. કદાચ પહેલી વાર તમને પ્રેમની વાત કરતા જોઈ રહ્યો છું .. ;D લેખનની style માં @0x1f1f ની style ની થોડી ઝલક મને લાગી .. (PS: આ કોમ્પ્લીમેન્ટ કહેવાય .. તેમની લેખન style પ્રેરિત કરે તેવી છે .. તેમના બ્લોગ નો હું ચાહક છું અને તે જ રીતે હવે થી તમારાં બ્લોગ નો પણ ..)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s