2 thoughts on “1 year later

  1. વેલકમ બેક. અહીં કોમેન્ટ કરી હતી, પણ કદાચ એકદમ સ્પિડી ઇન્ટરનેટનાં કારણે પોસ્ટ ન થઇ! ઘણું બધું લખી શકાય. વિકિપીડિઆ વિશે, પૂને વિશે, જામનગર વિશે..

    1. આપનો બ્લોગ વાંચી વાંચીને પ્રેરણા લીધી છે, લખવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે, આ વખતે થોડો કોન્ફીડન્સ પણ છે, જોઈએ હવે હું કેટલુક લખી શકું છું !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s